Kaán Károly

Aktuális

2016. október 29-Èn az ELTE TermÈszettudományi Karán a 25 Èves Természet -és Környezetvédlmi tanárok egyesülete jubileumi rendezvényén az ökológiai kultóra terjesztéséért" átvehettem Dr. Vida Gábor akadémikustól a kuratórium elnökétől, a Juhász-Nagy Pál Emlékérmet. Hálás köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki segÌített Èés támogatott abban, hogy e nemes elismerésben részesültem. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az emlékplakettet Dr. Juhász-Nagy Pálné adta át számomra.

Képek

--------------------------------------------------
A megyei (fővárosi) fordulók időpontja:

A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá
a versenyzőnek és a felkészítő tanárnak emléklapot ad.

Az országos forduló időpontja:

A versenyfelhívás a letöltés menüpont alatt tölthető le!

Like-old az oldalt és kövess minket a Facebookon.


FONTOS
Kedves nevező diákok!
 
Ezúton kérünk mindenkit, hogy a beküldendő kiselőadások a Letöltés fül alatt található „Kiselőadás sablon” alapján készüljenek!
Követelmények:
-          Kiselőadás címe
-          Név
-          Osztály
-          Megye
-          Iskola
-          Város
-          Felkészítő tanár neve
 
Ezeket adatokat minden esetben kérjük feltüntetni a fenti sorrendben!
 
A kiselőadásokat a kiseloadas@kaankaroly.hu e-mail címre várjuk.

Köszönettel:
a verseny szervezői

Országos Természet és Környezetismereti Versenyért Alapítvány

A KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY

TIZENNÉGY ÉVÉNEK MÉRLEGE


MEZÕTÚR, 2006
Május utolsó hetének három napja már tizenharmadik éve ünnep Mezõtúron. Pünkösd havában ez idoben a Benkõ Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület és a Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Fõiskolai Kar ad otthont az immár hagyományosnak tekinthetõ Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenynek.
Versenytörténet dióhéjban

A mezõtúri Református Általános Iskola és a GATE Mezõgazdasági Fõiskola Kara - Tessedik Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági Fõiskolai Karának jogelõdje – példaértékû természet- és környezetismereti vetélkedõt hirdetett 5-6. osztályos 11-12 éves tanulóknak, valamint a 8 osztályos gimnázium I-II. éves tanulóinak 1993-tól a 2004/2005-ös tanévig. Az országos tanulmányi versenyt Kaán Károly természettudós, erdõmérnök, gazdaságtörténész, államtitkár, akadémikus hazánk legnagyobb erdõtelepítõje születésének 125. évfordulója alkalmából hirdettük.

A verseny kezdeményezoi voltak a mezõtúri 2. sz. Általános Iskola, majd jogutódja 1992. július 01-tol a Református Általános Iskola kísérleti osztályainak a Benkõ Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont vezetõje dr. Krizsán Józsefné, Fürstné dr. Kólyi Erzsébet vezetõ szaktanácsadó és kísérletvezetõ a Fõvárosi Pedagógiai Intézettõl, aki a Magyar Kémikusok Egyesületének szakosztályi titkára, valamint dr. Tóth Albert (Kisújszállás), Természet-és Környezetvédõ Tanárok Egyesületének elnöke.

A verseny megszületésénél „bábáskodók” eleinte csak a kísérleti iskolák (általános iskolák és nyolcosztályos gimnáziumok) tanulóinak szánták rétegversenyként, de a két egyesület javaslatára valamennyi 10-12 éves tanuló számára hirdették meg 1992 oszén. Ezt egyéves elokészítõ munka elõzte meg. 1991 oszétõl különbözõ megbeszélések folytak Budapesten, a Fovárosi Pedagógiai Intézetben, majd 1991. december 19-én Mezõtúron, a 2. Sz. Általános Iskolában, Fürstné dr. Kólyi Erzsébet, dr. Tóth Albert, dr. Krizsán Józsefné és az iskola vezetése jelenlétében. Az iskola igazgatója a megbeszélésen elhangzottakat írásban is megerõsítette, szándéknyilatkozat formájában, 1992. március 27-én.

Ezt követõen, 1992. április 18-án dr. Tóth Albert a Természet-és Környezetvédõ Tanárok Egyesület közgyulésén – akkor még – Szent-Györgyi Albert néven hirdette meg a versenyt. Idõközben a név megváltozott, mivel már kémiaversenyt neveztek el róla.

Éppen akkoriban került az emlékezet homlokterébe Kaán Károly neve, akinek 125. születési évfordulóján „Az Alföldfásítás aktuális kérdései” címmel tudományos emlékülést rendeztek Püspökladányban, 1992. május 28-30-án. Az emlékülés mottója Kaán Károly gondolata volt: „Boldogulásunk alapja a magyar róna.”

Kaán Károly érdemeit a magyar természetvédelemben összeállításunk külön fejezete tárgyalja. Annyit azonban itt is meg kell jegyeznünk, hogy a verseny szellemisége talán senkinek a törekvéseivel, elképzeléseivel nem találkozik annyira, mint Kaán Károlyéval.
Így a verseny méltóan emlékezik meg róla, s nem is hagyja feledésbe merülni az ügybuzgó politikus és tudós nevét.

A Kémiatanárok Nemzetközi Konferenciáján, Kaposváron 1992. augusztus 26-án hivatalosan is bejelentette a versenyt Fürstné dr. Kólyi Erzsébet, és bemutatta a Mezõtúron megrendezésre kerülõ verseny házigazdáit is. Ezt követte a „mûhelymunka”.

1992. október 28-án került sor Budapesten a Képviselõk Házában a kiírás véglegesítésére, amelyet minden megyei, valamint fovárosi Pedagógiai Intézethez eljuttattunk, megkértük, hogy hírlevélben juttassák el valamennyi általános iskolához. Ezen kívül több mint 400 levelet postáztunk különbözo zöld médiákhoz, oktatóközpontokhoz, polgármesteri hivatalokhoz.

A kitartó munkának köszönhetoen 1993. január 30-ra kialakult az Országos Szakreferensi Hálózat 20 résztvevõvel. Április 17-ig, a megyei verseny idõpontjáig, mintegy 750 tanuló jelentkezését fogadtuk és szakanyaggal segítettük a felkészülésüket. 3 éves fáradozásunk nem volt hiábavaló, 1993. május 28-30. meghozta a még zöld, de már érlelodõ gyümölcsét. Sikeresen megrendeztük a Kaán Károly I. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt. Azóta már tizenhárom sikeres versenyévet tudhatunk magunk mögött, és a tizennegyedik versenykiírás is megjelent az Oktatási Közlönyben.

Az országos versenyre a rendezõk egész évben készülnek, hogy a Mezõtúrra érkezõk maradandó, kellemes élményekkel távozhassanak.

Hagyományos program az ünnepélyes megnyitó, kiállítások (dísz-és gyógynövény, Kaán Károly történeti fotókiállítás, kulturális bemutató). Az elméleti- és a laborverseny ideje alatt a tanárok továbbképzésen vesznek részt, ahol neves szakemberek az elõadók. A teljesség igénye nélkül többek között: Dr. Vida Gábor, Baja Ferenc, Dr. Tardy János, Dr. Rakonczay Zoltán, Boldizsár Gábor, Dauner Márton, Dr. Varga Zoltán, Dr. Turi-Kovács Béla, Haraszthy László, Dr. Kiss Zoltán, Sipos János, Dr. Gombos András is megtisztelte már rendezvényünket.

Évek múltán is szívesen emlékeznek vissza dr. Tóth Albert felejthetetlen terepgyakorlataira a résztvevõk, ahol nemcsak a biológia, geológia, irodalom, néprajz, hanem a tudományok teljes rendszerét tárja fel elottünk.

Emlékül Kaán Károly emlékoszlopot állítottunk a fõiskola parkjában, mellszobrot a fõiskola aulájában. Hagyományosan emlékfát ültetünk a résztvevõkkel évrõl-évre a Peresi Kaán Károly emlékparkban.

Főhajtással emlékezünk Fürstné dr. Kólyi Erzsébetre,
akinek elévülhetetlen érdemei vannak a verseny életrehívásában,
az elméleti verseny vezetésében, javításában.
Az 1999. évi országos versenyre készülõdvén elhunyt.
Emlékét megõrizzük, Csöpi szaktudása, temperamentuma,
Intelmei tovább erõsítenek bennünket, a verseny szervezõit.

FacebookMy Great Web page